۶ .

تو آسمان باز و بی ابری . 

... من ابری ابری ابری ...

/ 4 نظر / 8 بازدید
تداعی

اميدوارم شمارش معکوست نتيجه دلنشينی داشته باشه.مثل همه نوشته های دلنشينت

.

:) بنويسم تا نرسيم به آن جا که می توانست بهتر از اين ها پاس داشته شود و امسال می دانم از بود می نویسید آسمانی.

cruxbird

من هم اميدوارم تداعی جان