تلگرام( تلگرام )

۱۹۹۹ - ۲۴ آگوست - ۷ عصر
<< ديگر به ايران باز نمی گردم . منتظرتان خواهم ماند . خيابان هالبروک . شماره B1 >>


اين بود سرآغاز جدائی ۲ فريم .

/ 1 نظر / 2 بازدید
نيما

کليک کردن مهم است.حال چه بر دکمه خلاص شاتر چه بر ماوس. به گمانم اولين باريکه ی نوری بودم که بر اين فريم تابيدم. موفق باشی.