چند ثانيه ای از مدت قراردادمان که می گذرد ، با ديوار صحبت می کنم ، آنوقت مثل هميشه ، خانمی ات گل می کند و ليست مواد غذای را برايم می پيچی !!!

... مگر می شود بيش از ۶۰ ثانيه قهر کرد ! ...

/ 4 نظر / 5 بازدید
فلانی

من هميشه ميام ها تو بروز نمی شی

وحيد

سلام-خوشحال شدم-چه خبرا؟

الی

به خدا که نمی شود