ببخش كه دير شد ، براي پاسخ بوسه هاي پياپي تو ، چيزي ميان 2 فريم نبود كه بيايم .

... كياي عزيز تولد تو هم مبارك ...

/ 8 نظر / 6 بازدید
کيا

ممنون... تولد روحانی را برايت آرزومندم... کيا

فروغ

مثل هميشه زيبا بود . ولی من بهت قول ميدم يک روز بهترين جواب دنيا را پيدا کنی

جف

سلام... لطيف... به زی...

cruxbird

منتظر ديدن عکس های مصر هستم{ بيصبرانه}