گاهی وقتها به نظر می رسد ، تمام مردم شهر دوقولوهای بيشماری هستند که يکديگر را نمی شناسند !

... نفس کشيدن تنها وجه شباهت آنان است ...

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
فلانی

نمی دونم چرا ولی ازت خوشم مياد چند ساله الان خدا قوت

نوشين

کسی نگفت چرا لبخند هايت اينقدر بی رنگ است . کسی نگفت .. کسی نبود .. هميشه من بودم و تنهايی و آن دفتر شعرم . آپ کردم . خوشحال ميشم سر بزنی .