وقتی دلگير ميشم ، حياط خونه مون  آتليه م ميشه و مادرم دستيارم . سئوالات مکررش ذهنم رو موقع عکاسی باز ميکنه و روياهام رو توی عکسهای انتزاعی ی  که ميگيرم ، حقيقی تر نشون ميده .

... مادرم بهترين دستيار بدترين عکاس جهانه ...

/ 6 نظر / 2 بازدید
ن.ت.خ

سلام آنسل آدامز! اطلاعات به اين خوبی پس کو عکس؟ شنيدن کی بود ماندن ديدن؟

هديه

مرسی... خوب بود. به شما چطور؟ خوش گذشت؟

mohem nis

انتزاع نسبت زیباییه بين رويا و حقيقت

مینی ژوپ

کاش عکسها هم بودن تا ميگفتم شکست نفسی ميکنيد يا خير!!

1000pa

عکسهات رو بذار تا ما قضاوت کنيم نه خودت!

..

..