هر مردی دو زن را دوست دارد ،

يکی زائيده خيال اوست،

وديگری هنوز به دنيا نيامده .

                                                                 

/ 0 نظر / 2 بازدید