نه ، هنوز چند برگي روي آن درخت هميشه سوژاه م باقي مانده است . با من بيا . جنگل زيباست .

... به شباب تلفن خواهم كرد ...

/ 0 نظر / 7 بازدید