تمامت عروسانه ات ، آبی اتاقم را جاودانه خواهد کرد .

/ 6 نظر / 6 بازدید
بن بست

تو خود ابديتی.بی نگاه.بی لبخند.

جف

سلام... چيز عزيز جف... يه عاشقانه ی آبی. جفو ياد اطاق آبی سهراب انداختی. جف به روزه... به زی...

ميترا

عشق آبی جاودان عشق زن بی انتها جایگاه کبریا آبی ی رنگ خدا رنگ پاک نو بهار

ساحل

ابی جاودان .....!!! چه ماورائی