به خودم گفته بودم ، يه چيزی روی کارت بنويس ، قبل ازاينکه درش  رو خوب بچسبونی . اما اين کار رو نکرده بودم ، احساس ميکردم  ذهنم خاليه........چسب روی پاکت رو باز کردم و زير جمله سال نوت مبارک  نوشتم :من يه هوای تازه می خوام ، هوائی که منو به آدمهائی برسونه که دوست دارن تو آزادی نفس بکشن ، تو آزادی راه برن و تو آزادی خدا رو پرستش کنن .

... با وجود اينکه ميدونم نامه م برگشت می خوره ، اما پستش ميکنم ...  

/ 2 نظر / 2 بازدید
دنیا

برا ی کی نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سال نو مبارک

مستانه پيرايش

معنای زندگی چيزی به جز تباه شدن در حواشی زندگی نيست!