خانه باکلاس !

حالم بدجوری گرفته س .

۴ جلد از کتابهای ارزشمند عکاسيم  گم شده  .حتما می پرسين چطوری ؟

اون شب توی خانه فرهنگ جلسه شورای کارشناسی بود.دوست هنرمندم که تدريس عکاسيش تموم شده بود ، ضمن تشکر زياد ،  اونها رو بهم برگردوند . من هم از اينکه کتابها برای کسای ديگه مفيد بودن خوشحال بودم .اما اين خوشحالی زياد طول نکشيد ، چون يادم رفته بود اونها رو بردارم .

فردای اون روز اثری از کتابها نبود.

اين حادثه تلخ و عجيب به من ثابت کرد که خانه فرهنگ هم يه جائيه مثل جاهای ديگه . فقط پسوند با کلاسی داره !

اميدوارم کسيکه کتابهارو برداشته لااقل علاقمند به رشته عکاسی بوده باشه .

/ 0 نظر / 2 بازدید