۸  .

تن من ، از لب تو ، پر ستاره می شود .

... منی که يک ستاره در بساط آسمان نداشتم ! ... 

/ 2 نظر / 6 بازدید
ويليام روهان

سلام رفيق بهترين قطعه همين بود